UPPSALA:079


Väsby.                     Wässby skogz engiar,
                                Fiellfinna benämdh.
A.  Denne engen ligger till Wäsby
      och ähr specificert folio 151.

Dess wretar och engesshager, ligga
       till Wasby1 och ähr specificerade som effterföllier.
A.  En wret, specificerat folio              }
B.  En wret, specificerat folio               }
C.  Ett enges stykee, specificerat folio  }
D.  En engess hage, specificerat folio   }   151
E.  En engess hage, specifierat folio     }
F.  En engess hage, specificerat folio   }______________
1Fel för Wäsby?