UPPSALA:080


(Beskrivning:)
Gunsta ähr itt skatte hemman, 10 örsslandh,
och ähr förlänt under Sahlsta.
Der som står noterat medh H kommer Gunsta och
Bodarna till, 1/2 parten huartera hemmanet.
Deer som står noterat medh X komer Åby till.
Mulebeete litet. Skog ingen.

Den 1. 2. 3  augustij.

Och haffuer sin engh ihoop medh Bodarna.


(Karttext:)
Uthsädhe i B, 18 1/4 tunna.
I C, 16 1/8 tunna.
Höö til 225 las.
Åby ägor.
Ärnwij ägor.
13 1/4 tunna.
18 tunner.
13 1/4 tunna.
Sundby ägor.
Bodarnass ägor.
4 1/2 tunna.
1 1/8 tunna.
1/2 tunna.
1/4 tunna.
Hårdwald 64 las.
Star.
Norr.
Söder.