UPPSALA:082


(Beskrivning:)
A.  Broby åhr1 2 hemman, 1 frälse och 1 crone.
1.  Ähr frälse 16 öressland, ähr Jacob Fårbus.
2.  Ähr crone 8 öresslandh, förlänt een ryttare. Humblegård till 200 stänger.
                                        Skogh och mulebeete intet.

L ähr leermylla.
G ähr grund iord.

Denne byen haffuer sinn engh wijdh Kyrkan som ähr noterat medh +.
Der X står ähr en crone fiell och brukass under frälse hemmanet huilken
Jacob Fårbus haffuer tagit ifrån Lillinge medh wåld  och ikee medh syn.


(Karttext:)
Den 1 september.
Lillinge ägor.
Krisslinge ägor.
1 tunna.
27 1/2 tunna.
Halmby ägor.
6 las hård wald.
Wyby ägor.
4 1/4 tunna.
24 tunnor.
Obrukat.
Obrukat.
3 tunnor.
Eggeby ägor.
Sandby ägor.


____________
1Fel för ähr.