UPPSALA:084


(Beskrivning, överkryssad:)
H.  Krisslinge ähr 3 hemman, alle tri crone.
1.  Ähr 8 öressland, förlänt en ryttare.
2.  Ähr 8 öressland, förlänt en fatteburss hustru, humblegård till 100 stänger.
3.  Ähr 8 öressland, förlänt en ryttare.
       Skogh intet. Mulebeete litet. Fiskewatten till
             nödtorfften

K.  Kommer Krisslinge till.
X.  Kommer Bökesta och Högtompt till.
Bökesta ähr 2 cronehemman, ett helt och ett halfft.
4.  Ähr 9 öressland, förlänt under Sahlsta.
5.  Ähr 4 öress och ähr 1/2 hemman, förlänt under Sahlsta.

Högtompt ähr 1 cronehemman.
6.  Ähr 9 öressland, förlänt enn ryttare.
Bökesta och Högtompt ligga i tegeskiffte i åker och engh.
                   Skogh ingen. Mulebete lijtet. Fijskewatten
                     till nödtorfften.

L.  Ähr leermylla.
G.  Ähr grund iord.


(Karttext:)
Söder.
Norr.
Den 2. 3. regn 4 september.
3/4 tunner.
1 tunna.
14 lass.
Gråmunehögarss ägor.
Hårdhwald, 30 lass.
27 1/4 tunner.
1 1/4 tunna.
Westegårdz ägor.
8 tunner.
7 3/4 tunner.
8 1/4 tuna.
13 3/4 tunner.
3 tunner.
20 tunner.
Små star, 30 lass.
Funbo siöen.
Sunnby ägor.
6 lass.
7 lass.