UPPSALA:086


(Karttext:)
Norr.
Söder.
Ligger till åker< >
5 1/2 tunna.
Halmby ägor.
Halmbybodarss ägor.
Frägen och star, långh engen, 100 las.
8 1/2 tunna.
6 las.
77 1/2 tunner.
Hårdwald.
Lind.
1 tunna.
Der som står noterat medh N, kommer Manbylle till.
2 1/4 tuna.
1 tuna.