UPPSALA:088


(Beskrivning, överstruken:)
Åkerby ähr 7 hemman, 4 skattte och 3 crono.
1.  Ähr 1/2 crone hemman, 6 öresslandh och ähr förlänte till en tyska i Stocholm.
2.  Ähr 1/2 skatte hemman, 6 öressland.   }
3.  Ähr ett heelt skatte hemman, 9 öress.  } Förlänt under Sahlsta.
4.  Ähr 1/2 crone hemman, 6 öresslandh.  }
5.  Ähr ett heelt skatte hemman, 7 2/3 öress.            Brunby till samma hemman.
6.  Ähr 1/2 skatte hemman, 6 öresslandh och haffuer en uthiordhz fiell i Lokesta
                    gierdet som ähr noterat medh F och enn i Halmby gierde som ähr
     noteratat P medh, förlänt under Sahlsta.
7.  Ähr 1 heelt crone hemman, 8 öress, förlänt enn tysk hustru i Stocholm.
     Humblegårdar till huartera hemmanet till 150 stänger.

L. Ähr lermylla.
G.  Ähr grundiord.


(Karttext:)
Norr.
Söder.
Den 21. 22. 23. 24 augustij.
Halmby ägor.
Gålwara engh, hårdwald, 70 las.
52 tunner.
Wyby ägor.
1 1/4 tunner.
Låkesta ägor.
1 1/2 tunna.