UPPSALA:089(Beskrivning:)
Funbo soken, Åkerby deet ena gierdet.

Denne store
och den kost   .


      Notarum explicatio.

Denne åker och engh ligger till Åkerby och
ähr specificerat som effterfölier.

A.  Huuss tompterna.
B.  Östra giärdet, specificerat folio,    }
C.  Gålwala1 engh, specificerat folio,  }
D.  En wret, specificerat folio,            }
E.  En wret, specificerat folio,            }  131
F.  En wret, specificerat folio,            }
G.  En åkerfiell, specificerat folio,     }

Denne ak< >
och eng.

Denne aker2 och eng.


_____________
1Fel för Gålwara?
2Fel för åker.