UPPSALA:090


(Beskrivning, överstruken:)
A.  Bodarna ahr1 itt skatte hemman, 10 öresslandh och ähr förlänt under Sahlsta.
Der som står noterat medh P kommer Prestegården till.
Der står noterat med X ähr en uthiordz fiell som ähr
kiöpt till detta hemmanet.
Der som står noterat medh L ähr lermylla.
Der som står noterat medh G ähr grundiord.
Der som står noterat medh S ähr suagh jord och giäser opp.
    Humblegård till 600 stänger.
Der som står noterat medh + kommer Gunsta till.
Der som står noterat medh H kommer Gunsta och Bodarna
till 1/2 parten huar tera hemmanet.
Denn 29 julij om afftonen komme wij till
Bodarna, den 30. 31 arbeta wij.
Mulebeete lijtet. Skogh intet.


(Karttext:)
Funbo torn.
Gunsta ägor.
Lind, 4 las.
Såår i B, 33 tunner.
I C, 23 tunner.
Höö till 249 las.
Lind 12 las.
22 tunner.
Ärnwij ägor.
Beetes haga.
Lind, 30 las.
2 1/2 tuna.
Hårdwald, 26 las.
Norr.
Söder.
Beetes haghe.
Ärnwij engh, 14 las.
Hårdwald, 350 las.
Söderby ägor.
Starr.
Löfsta ägor.
Diur holmen.
Starr._____________
1Fel för ähr.