UPPSALA:092


(Karttext:)
Halmby skogz engar.
Tanninge siöen.
5 las star.
Öde.
Öde.
Öde.
6 las små star.
Norr.
Söder.

9 tunner.
Norr.
Söder.
Halmby Bodarss ägor.
Den 26. 27 augusti.
50 las hårdh waldh.
1 1/2 tunna.
6 1/2 tunner.
16 tunnor.
Mannbylla ägor.
62 1/2 tunna.
16 tunner.
24 tunner.
Sår i B, 62 1/2, obrukad 11 tunner.
I C 62 1/2, obrukad 9 tunner.
Obrukad 11 tunnor.
Åkerby ägor.