UPPSALA:094


(Beskrivning:)
< >skiäl ähr itt
skattehemman, 6 orssland1.

Sååss i B, 34 1/2 tunna.
I C såås, 34 1/2 tunna.


Uthi Ensta ähr 3 hemman, alla skatte.
1.  Ähr 4 örsland 8 penningland.
2.  Ähr 6 örsland 8 penningland.
3.  Ähr 5 örsland 8 penningland.

1 haffuer humblegård till 200 stänger.
2 haffuer humblegård till 400 stänger.
3 haffuer humbegård till 200 stänger.
Lermylla, suag iord.  Skogh och mulebeete lijtet.


(Karttext:)
Fulröö ägor.
Nårr engen, 16 lass hårdwal.
1 1/2 tunnor.
1/2 tunnor.
Wallskogz ägor.
4 las.
Obrukad.
5 las.
10 tunnor.
Byengen, 16 lass hårdwal.
Hämringe ägor.
Betess hagar.
Skediga ägor.
Norr.
Söder._______________
1Fel för örssland.