UPPSALA:095


                     Generalis explicatio.                         1640.

A.  Enesta ähr 3 hemman, 16 öressland.
B.  Utsäde det ena åhret i östergierdet till hele byen,   34 1/2 tunna.
NotaBene.  2 till samma åhr wretar, till                      2 tunnor.
C.  Utsäde deet andra åhret i wester gierdet både
     Obrukat åker till samma åhr, till                             40 1/2 tunnor.
D.  Dugeligh till åker till heela byen, till                           "
E.  Hö aff byengen, till                                                16 lass.
F.  Hö aff nårr engen, till                                             16 lass.
     Engess fiellar på Fapan3 4, noterade medh A,
     folio     ,                                                                 32 lass.


                  Specialis explicatio.
1.   Den östra gården ähr skatte, 4 oressland1, 8 peningland.
     Utsäde det ena åhret till denne gården,                   9 11/16 tunnor.

     Deet andra åhret till samma gård,                           10 15/16 tunna.
   
     Hårwalss2 engh till,                                                18 lass.
G.  Hö af hagen wid byen, till                                       4 lass.

2.  Gården ähr skatte, 6 öressland 8 penningeland.
     Utsäde det ena åhret,                                             14 3/16 tunna.

H.  En wret till samma åhr,                                           1/4 tunna.
     Det andra åhret,                                                    15 1/2 tunna.

     Hårdwalss engh, till                                                24 lass.
I.   Hö aff hagarna wid byen, till                                    6 lass.

3.  Gården ähr skatte, 5 örssland 8 penge.
     Utsäde det ena åhret,                                             12 tunna.

     Det andra åhret,                                                     13 1/2 tunna.
 
     Hårdwalss engh, till                                                22 lass.
K.  Hö aff hagen widh byen,                                       10 lass.


(Vänstra sidan:)
A.  Walssgierdet ähr ett skatte hemman, 6 öressland.
B.  Utsäde i gierdet,                                                   10 tunner.
C.  Utsäde i det andra gierdet,                                    9 1/2 tunna.
D.  Obrukat åker,                                                       1/2 tunna.
E.  Höö aff hagarna wid byen, till                                 40 lass.
        Till denne gården ähr ingen skog.
         Mulebete litet.


(Penntestare:)
Denne pennan renner som han
wore brender.

Denne pennan.
Denne p.


Gambla Upsala soken, Ensta by.


__________________
1Fel för öressland.
2Fel för hårdwalss.
3Fel för Faxan?