UPPSALA:096(Beskrivning:)
Utij Hämringe ähr 6 hemman, 3 rone och tu ähr frälse och itt skatte.
1 ähr crone och ähr 7 orssland1.  2 ähr frelse och ähr 6 örssland.  3 ähr crone och
                                                                                                  ähr 6 örssland.
4 ähr frälse och ähr 6 örssland, kommer Sahlsta till.  5 ähr crone och ähr 7 örssland.
6 ähr skatte och ähr 5 örssland.
3 ähr öde och hafwer länge warit öde, ty bonden skreffz till knekt och ter medh
bleff gården öde och nu ähr alt neder rödt, undantagandess ett elakt
taklöst ladegolff, åkeren brukar huem som kommer åt.
                                               Mulebeet litet.  Skogh
                                                             intet.


(Vänstra övre hörnet:)
Der som står noterat med S
ähr suagh jord.
Der som står noterat med L
ähr lermylla.


(Under kartan:)
7 ähr 5 1/3 öre.
8 ähr 5 1/3 öre.

Lälunda ähr 2 skatte hemman.
7 ähr 5 örsland 8 penningland.
8 ibidem.
En utiord i Hemringe, 12 penningland. k<ommer> 8 till och ähr noterat med P.
             Ähr 12 penningland. En uthior2 till 7 i Herwinge3 och ähr < >
                     och ähre noterade med 7.
                                                                                        Mulebet litet.
                                                                                         Skog intet.


(Karttext:)
Obrukad.
Obrukad.
7 tunnor.
Wittulss engen.
Hårdwald 24 lass.
Ensta ägor.
Lind.
55 tunnor.
Kommer Husby till.
Hårdwald 35 las.
Husby äghor.
Norr.
Söder.


_____________
1Fel för öressland.
2Fel för utiord.
3Fel för Hemringe?