UPPSALA:098-9(Beskrivning:)
A.  Uthij Bärby ähr 2 hemman, 1 krone och et
frelse. 1 krone hemmanet ähr crögare gård.
2 frelse hemmanet ähr H. N. Rikss Drotsenss
arff och eget och ähr huar tera 8 örslandh.
Skogh och mulebete intet. Fiskewatten intet.

Der som står medh S noterat ähr suagh
sandjord, huilken ingen sädh kan bära.
Der som står medh L noterat ähr lermylla.
Skogh och mulebeete intet.


Den 17 regn, 18 arbeta wij, den 19 regn.
                      Junij.

        Generalis explicatio.
A.  Bärghby ähr 2 hemman,      16 örisland.
B.  Uthsäde till heele byn det ena åhret,      39 1/2 tunna.
C.  Det andra åhret i gärden,                      36 1/4 tunna.
D.  Höö aff nyengen,                                  80 lass.
E.  Höö aff lilla engen,                                20 lass.
     Engessfielar på Walssenge, noterat med     , folio   ,  26 lass.

           Specialis explicatio.
1.   Den wästera gården ähr crono,  8 örisland.
     Uthsäde i det ena gärdet,                        19 3/4 tunnor.
F.  En wret till samma åhr,                             2 tunnor.
     Uthsäde i det andra gärdet,                     18 1/8 tunna.
G.  En wret till dätta åhret,                             5 tunnor.
H.  En wret till samma åhr,                             1 tunna.
     Engh till wästera gården, till                       63 lass.

2.  Dän östera gården ähr frälsse.
     Lijka medh wästera gården i öretal,
     åker och engh.
I.   Brukade wretar till östera gården, till         3 1/4 tunna.
K.  En obrukat wret till samme gård,              1 3/4 tunnor land.


(Karttext:)
Walss engen.
Kungs hestehage.
Ny engen, myket enebuskar, 80 lass.
20 las.
Full medh enebuskar som inte gräss kann wexa på.
Gambla Upsala engh.
Norr.
Söder.


(Under kartan:)
Renoverad den 23 april 1806.