UPPSALA:100-1(Beskrivning:)
Möreby ähr 3 hemman, 2 krone och 1 frälse.
Cronohemman huartera 6 örssland, men frälse
hemmanet wet ingen örtalet på, menn thet
ligger serdeless i fiellar på åker och eng, huil-
ket ähr noterat med X.

                Generalis notarum explicatio.
A.  Möreby ähr 3 hemman, tu ähre crone, 12 orisland1.
B.  Uthsäde det ena åhret i bygerdet,         21 tunnor.
     Till samma åhr ahr2 åkerfiellar i Kyrkeby-
     gerdet, noterade med NB, folio      ,   < >
D.  Höö af byängen,                                   17 lass.
     4 engessfiellar på Walssengen,
     noterade medh      , folio     ,                  30 lass.

          Specialis explicatio.
1.   Norre gården ähr crone,    6 örisland.
     Uthsäde det ena åhret,                           12 tunnor.
     Det andra åhret,                                    14 5/8 tunnor.
     Hårdwalssen engh till,                            24 lass.
2.  Södra gården ähr och crone, lijka
     med  den norre i öretal och agor3.
3.  Den wästera gården ähr frälsse
     och haffuer sin åker och engh i fillar4
     för sigh sielff, noterade med F.
E.  Uthsede det ena åhret,                          9 tunnor.
F.  Det andra åhret i bygerdet,                   2 1/4 tunna.


     Till samma åhr ähre 3 åkerfiällar, noterade
     med NB, folio     ,                                2 1/4 tunna.
G.  Engessfiellar till samma heman,             4 lass.
     En engessfiell på Walssengen nummero 1 med
     folio     ,                                                8 lass.
     Till Möreby ähr ingen skogh. Litit mulebet
     och intit fiskewatn.


(Karttext:)
Norr.
Söder.
6 lass hård-waldh.
Der till.
En engess fieller till.
Suman, 9 tunnor, frelsse.

______________
1Fel för öresland.
2Fel för ähr.
3Fel för ägor.
4Fel för fiellar.