UPPSALA:104


(Rubrik:)
Karta öfver
Björkeby och Mälby
uti Gamla Upsala och Waxala härad af Upsala län,
upprättad åren 1640 och 1641 af
Mårten Christersson.

Rätt afritad från här förvarad karta, betygar, Stockholm
i rikets general landtmäteri kontor den 3 september 1873.
                                 Ex officio.
                                            E. Bergstrand.
                                                  Ingeniör.


(Under stämpelpapperet:)
Tillhör kartan öfver Björkby och Mälby
i Gamla Upsala socken af Upsala län.


(Under kartan:)
Att denna karta med tuå bilagatt stämp-
ladt papper kostar i lösen tolf riksdaler
10 öre mynt1 betygar, Stockholm i ri-
kets general landtmäteri kontor den
11 september 1873.
                           Gustaf Liunggren
                            Öfveringeniör.


(Karttext:)
Ulffua qvarnar.
Leer myl-la.
Leer myl-la.
Belagd med 10 öre stämpelpapper.
Leer myl-la.
Leer myl-la.
Betes hagha.
Leer myl-la.
Leer myl-la.
Leer myl-la.
Leer myl-la.
Suagh jordh.
Leer myl-la.
Leer myl-la.
Suagh jordh.
Leer myl-la.
Suagh iordh.
Tienligit till åker.
Betes hagha.
Betes hagha.
Myreby ägor.
Walsängen möter.
Suagh jordh.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.


_________________
1Koppar?