UPPSALA:107           Pro memoria.

Efter Kongliga Cammar Collegii approbation på skattläggningarne
af den 14 november 1734, bör hwardera hemmanet i Gambla Up-
sala by stå och swara för 5/8 mantal samt jordebokz och
mantahls ränta,                               23, 25, 16.
Giärde förhägningen,                            12, 13 1/2.                                                
                             Summa            24,  6,  5 1/2.
Hwarefter 6 åhrs räntor är,                                          145,  6.
Till skatträtz lösen är betalt för
hwart hemman                                       134,  4.
Brister således for1 hwardera hemmanet,  11,  2.         145,  6.

Backgården bör stå för 3/8 mantal med
ränta,                                                     16, 24,  7 3/5.
Giärde förhägningen,                                     7, 12 9/10.
                                               Summa  16, 31, 20 1/2.
Giör 6 gånger, sammanlagt                                               102.
Är betalt skatträtz medell,                             86, 24.
Brister,                                                         15,  8.         102.
Kongzgården står hwardera hemmanet
för 1/2 mantal, samt ränta,                            18, 10, 21.
Giärde förhägningen,                                          10,  1 1/5.
                                                                    18, 20, 22 1/5.
Giör för 6 åhr,                                                                    111, 30.
Skatträtz medell är betalt,                                   96, 17.
Brister således för hwardera
         hemmanet,                                                15, 13.      111, 30.
Förenembde brister på skatte kiöpeskillingen, nembligen
                                                                                 för.
(Fortsättning sid 108:)


______________
1Fel för för.