UPPSALA:109


(Beskrivning:)
Observationer wed den charta som landtmätaren Johan Leitz för-
fattat, åhr 1724 öfwer Backegården samt Kungzgården uti Upsala
lähn, Waxala härad och Gambla Upsala sochn, nämbligen.

Littera på       Backgården.   Efter     Höö efter   Efter      Efter narmare   Anotationer
chartan.                             chartan.  chartan.   observationer. oferseende.

                                             Tunnor.     Lass.      Tunnor.        
                                                Cappor.                  Cappor.

b.  Lättjord i 3 graden,           5.  15 1/2                            5.   8.              5.  15.
d.  Lättjord, dito,                   3.  26 1/2                     5.   3.              4.  23.
e.  Mojord i 4:de graden,       2.  25.                         2.                    2.  17.
                      Summa.        12.   3.                        12.  11.           12.  23.
       Ängar.
C.  Hårdwall,                                               3.         8.   8.               8.    8.
E.  Dito, hårdwall,                                        3.         9.                     9.
     
        Kungsgården.
f.  Moblanda, i 2:a graden,    11.  16.                      12.   4.              11.  16.
g.  Öhrjord, i 3:ie graden,      21.  13.                      20.  13.             21.
l.  Lättjord, i 3 graden,          10.   5.                       12.  16.             10.   5.
m.  Mojord, i 4:de graden,    11.  31.                      11.  15.             13.  15.
                    Summa.           55.   1.                       56.  16.             56.   4.
Cc.  Hårdwall,                                           20         71.                    69.   8.

Eftersees af concepterne huruwida desse anmärkningar hafwa
sin richtighet, och om sådan differance förelupit uti uträckningen,
här uppå wäntas herr ingenieuren Leitz utlåtelse med nästa
påst tillbakars jämte desse anmärkningar.  Stockholm den 27
maij 1734.     Jacob Nordencreutz.