UPPSALA:110Specialis explicatio.
(Överstruken text:)


(Karttext:)
Norr.
Söder.
Denne engesshagen ähr aff prästen nyss instängt.
Starr-botten, 8 lass.
Bärby ägor.
P, 6 lass.
Hårdwald, 56 lass.
Hessleby ägor.
Öffuerby ägor.
6 tunnor lermy-lla.
Lermylla 22 1/2 tunnor.
Upsala ägor.


(Nederkanten:)
Den 20 martii 1806 till jordägarna renoverad med antekning
at scal1 inte finnes, men läres wara gamla åkerscalan.


_____________
1Fel för scala.