UPPSALA:111(Rubrik:)
Gamble Upsala byss wretar, 1640, Galgwreten och
                                                        Nyängen.


       Notarum explicatio.

Dene eng och wretar.
                              Och ähro specificerat som effterfollier.
                          
A.  Hårdwalss eng till Gamble Upsala byen, Specificerat folio     887.
B.  En engessfiell till Backegarden1, specifierat folio     .
C.  En wret till Gamble Upsala byen, specificerat folio, 22 1/2 tunnor.  887.
D.  En wret till Gamble Upsala byen, specificerat folio, 11 1/4 tunnor.
E.  En wret huilken ligger till Upsala stadh,   4 tunnor  tunnor.
F.  Skoowachtarenss torp.
G.  Utsäde till torpt2 det ena ahrt33/8 tunnor.
H.  Utsede till torpet det andra åhrt31/4 tunna.
I.   En eng till Prestebolet, specificerat folio   .

____________
1Fel för gården.
2Fel för torpet.
3Fel  för åhret.