UPPSALA:112       Notarum explicatio.

Ekeby uthiord ähr   12 örss.
En del ligger till skattehemmanet i Åhreby,
och den andre delen ligger under Frötuna herre gård.
Huilket i specalis explicatione widare der
om förmäles.

A.  Utsäde till uthiorden det ena åhret,  13 tunnor.
B.  Utsäde det andra åhrt1,                    9 tunnor.
C.  Höö aff lilla engen,                          10 las.
D.  Höö aff lång engen,                          6 lass.

       Specialis explicatio.
Frötuna uthiorden ähr 2 1/2 örssland.
Utsäde till uthiorden det ena åhrt1,         9 3/16 tunnor.
Det andra åhrt1,                                    6 3/8 tunnor.
Höö aff engen,                                      11 lass.
Ährby2 uthiorden, ähr                            3 1/2 örss.
Huilken ähr specificerat folio 162.


5 öreland det forsta3, 36 alnar        }              4 2/3 or4.
3 1/2 orisland4 det andra, 27 alnar   }  bredt,  3 1/2 or4, 4 penningar.
3 1/2 örislandh, uthiorden, 27 alnar  }             3 1/2 or4, 4 penningar.

     Iitt annat skiffte.
Det första, 39 alnar   }               5 ore4.
Det andra, 25 alnar   }  bredh  3 1/2 or4.    Effter heffden
Uthiorden, 25 alnar   }             3 1/2 or4.


(Karttext:)
Norr.
Söder.
Obrukad.
13 tunner.
Hårdh-wald 10 lass.
6 lass hårdh-wald.
9 tunner.


________________
1Fel för åhret.
2Fel för Åhrby?
3Fel för första.
4Fel för öre.