UPPSALA:113(Karttext:)
Den 15 september.

Norr.
Söder.

2 las.
20 las hård-wald.
Kommer Broo1 Anderson till.
30 las, star.
Långe siön.
Deeta torpet ligger under Sandbolet.
1 3/4 tunner.
10 las, star.
Betess haghe.


_____________
1Fel för Bror?