UPPSALA:114


Årby skogz eng.

Raasboo sochen.

Andra arket, första sidan.

Extract.


       Notarum explicatio.

A.  Sandbolsstorpet.
B.  Utsäde till torpet däne det ena åhret,   2 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret,                      1 3/4 tunnor.
D.  En eng till Sandbolet, spesificerat folio 4.
E.  Eng till Åhrby, huilken ähr spesificerat folio 2.
F.  Et nybygt torp, uptagit på Åhrby ägor.
G.  Utsäde till torpet det ena åhret,           1/2 tunnor.
H.  Utsäde till samma torpet deet andra åhret,  3/4 tunnor.
I.   En engesteppa till detta torpet,             2 lass.
K.  Detta engestycket ligger under welborne Bror
     Anderssons säthegårdh Lenna.