UPPSALA:115(Beskrivning:)
A.  Årby ähr 4 hemman, 1 skatte och 3 accedemia.
1 ähr acedemia, 10 öressland, humblegård till 200 stenger.
2 ähr accedemia, 11 1/3 öressland, humblegårdh 200 stenger.
3 ähr accedemia, 11 1/3 öressland.
4 ähr skatte, 10 öressland, förlänt under Sahlsta,
   humblegård till 200 stenger.

Sandbolet ähr 1 skattehemman, 12 öressland,
och ähr här ine ähr en accedemia uthiordh,
4 öressland och ähr Sandbolet förlänt under
Sahlsta.

Skogh till weedh och girsle1, Fiskewatten
och mulebete till nödtorfften.

L ähr leermylla.
G ähr grund iord.
S ähr suagh iord.


(Karttext:)
Såår i B, 54 tunner och i C, 41 tunna.
Höö widh byn 72 lass.
På skogs engen, 50 lass.

Såå i B, 10 3/4 tunner, i C, 14 tunner.
Höö 40 lass, på skogghes enghen 10 lass.
Åsta2 ägor.

10 lass  små star.
Hårdh-wald, små-star, 30 lass.
Wistby ägor.
Callesta ägor.
Små-star, 40 lass, hårdhwaldh.
6 lass, hårdhwaldh.
26 lass, hårdhwaldh.
Wästlötz ägor.
Eekeby ägor.


________________
1Fel för gärsle.
2Fel för Årsta?