UPPSALA:117


(Karttext:)
Norr.
Söder.
5 tunner.
Når-engen, hårdwald beblandat med små starr, 60 lass.
Lind.
Öster Walby ägor.
Når gierdet.
10 tunner.
Lind.
5 1/4 tuna.
Westra gierdet.
Öster Walby ägor.
Berga ägor.
Östra gierdet.
Lind.
20 tunner.
Södre gierdet.
Berga ägor.
Hårdwald 90 lass, Kråkengen, måsebotten.
Berga ägor.
Berga ägor.


(Överkryssad beskrivning:)


(Längst ner på sidan:)
L är leermylla.
G äh1 grund iord.
S ähr suagh iord.

4, 5, 6 november, regn mest.


______________
1Fel för ähr.