UPPSALA:119(Kartttext:)
1 1/2 tunnor.

L ähr lermylla.
G ähr grund iord.

Myket swagh iord på alla wretarna.
3 lass.
4 lass.
2 1/2 tunnor.
2 tunner.
1 1/2 tuner.
Hårdwall, 10 lass.
Lind.
7 tunner.
5 3/4 tuner.
Lind.
4 tunnor.
74 tunner.
Lundby ägor.
Lind, 2 lass.
Öster Walby ägor.
32 1/2 tunna.
50 lass, hårdwall.
Prestegårdenss ägor.
Leijesta ägor.


(Norrpilen:)
Norr.
Söder.
Linea meridionalis.