UPPSALA:121       Generalis explicatio.

A.  Träfflinge ahr1 2 hemman, 19 öressland.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret,       22 tunnor.
C.  Obrukat åker till samma gierde,             7 tunnor.
D.  Det andra åhret till hela by,                   22 tunnor.
E.  Höö aff nårrengen, till                            22 lass.
F.  Höö aff lilla engen,                                  6 lass.
     Höö aff en engesfiell, ähr affritat och noterat med R, folio 352, 14.

           Specialis explicatio.
1.   Denn nårre gården ähr crono, 7 1/3 öress, förlänt under Sahsta3.
     Utsäde i södergierdet till detta hemanet,    8 7/16 tunna.
     Obrukat åker i samma giärde,                  2 11/16 tunnor.
G.  Wret till samma åhr både, brukat 1/4 tunna, obrukat 1/4 tunna.
     Det andra åhret till samma heman,             8 7/16 tunnor.
     Hårdwalss engh till detta heman,                15 lass.
H.  Engesshaga till samma heman,                     3 lass.
I.   En engesshaga till samma heman,                 1 lass.
2.  Den söder gården ähr skatte, 11 2/3 öress, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde i södergierdet till detta heman,          13 1/2 tunna.
     Obrukat åker till samma samma giärde,          4 1/4 tunna.
     Det andra åhret till samma heman,                 13 1/2 tunna.
     Hårdwalss engh till samma heman,                 27 lass.
K.  Engeshaga till samma hemman,                       2 lass.


(Karttext:)
Läijesta ägor.
Nårr enge, 22 lass, hårdhwald.
Gåwesta ägor på denna sidan.
Läijesta ägor.
3 lass, engesshaga.
Hårdh-wald, 6 lass, lilla engen.
Obrukat.
Skogzbacke på dena sidan.


(Under kartan:)
L ähr lermylla.
G ähr grundiord.
M ähr moiord.

Skogh till wed och giersle. Mulebete
        till nödtorfften.

Ifrån den 19 till denn 24 november.

Norr.
Söder.


_____________
1Fel för ähr.
2Noterat med blyerts.
3Fel för Sahlsta.