UPPSALA:123-4


          Generalis explicatio.

A.  Callesta ähr 2 hemman, 24 oressland1.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret,     21 1/4 tunna.
C.  Utsäde i lilla gierdet till samma åhr,      8 tunnor.
D.  Det andra åhret i gierdett,                  27 tunor.
E.  Obrukat åker i sama gierde,                 1 3/8 tunnor.
F.  Höö aff storengen,                             30 lass.
G.  Höö aff lilla engen,                             24 lass.

          Specialis explicatio.
1.  Denn nårre gården ähr frälse, 16 öress, under Ore.
     Utsäde i det ena gierdet,                     14 1/8 tunnor.
     Det andra gierdet,                                5 5/16 tunnor.
H.  Wret till samma åhr, till  1 tunna.   G. Wret till 1/8 tunnor.
     Utsäde i det tridie gierdet,                    16 tunnor.
I.   Obrukat åker till                                    7/8 tunna.
     En wret till detta åhret,                            1 tunna.
     Hårdwalz engh till                                  36 lass.
K.  Hästehage till nåre gården.

2.  Den södra gården ähr crone, 8 öressland, förlänt
          under Sahlsta.
     Utsäde i det ena gierdet,                        7 1/16 tunnor.
     I det andra gierdet,                                2 5/8 tunnor.
     Utsäde i det tridie gierdet,                      9 tunnor.
     Obrukat åker till,                                    7/16 tunnor.
     Hårdwalss engh, till                               18 lass.
     Hästehage till den södre gården.
     Skogh till wed och gersle. Mulebete
         till nödtorften.


(Karttext:)
Hårdwald, 30 lass.
Bete hage.
Betess hage.
L ähr lermylla.
M ähr mojord.
Den 14, 15, 16 november.
Karby ägor.
Norr.
Söder.
24 lass, lilla engen, hårdwald.
27 tönnor2.
Skogz baken.
Årby ägor.

__________
1Fel för öressland.
2Fel för tunnor.