UPPSALA:125(Karttext:)
Lind.
Obrukad.
Moiord.
Lind.
Årby ägor.
Små star, 150 lass, hårdwall.
Moiord..
Komer Ekeby till.
Betess hage.
Lind.
16 tuner.
25 lass, lilla engen.
Lind.
Betes hage.
Hård-walss eng.
G ähr grund iord.
L ahr1 lermylla.
M ähr moiord.
50 lass, Långelötz engen.
Ekeby ägor.

1.  Carl Carlsonss Gyllenhielm2 , mölnare, 7/8 tunnor.
6.  Fru Brittass, mölnare,          2 1/2 tunnor.
5.  Oke Hanss, mölnare,          1 1/4 tunnor.
3.  Hans Kijles, mölnare,          1 1/4.
2.  Bro Anderssons, molnare3,  1 3/8 tunnor.
4.  Jonas Bureus,    "               ,  1/2.


____________
1Fel för ähr.
2Antecknat med blyerts.
3Fel för mölnare.