UPPSALA:126(Rubrik:)
Raasboo sochen, Wisteby.
1641
M. Christersson


(Beskrivning:)
   Extract offwer1 Wisteby.
A.  Wistby ähr 6 frelse hemman, alle tillhopa 42 örssland.
B.  Utsäde deet ena åhret, till heele byen,           30 1/2 tunnor.
B.  Utsäde i deet andra gierdet, till samma åhr,   16 tunnor.
C.  Utsäde deet andra åhret, till heele byen,       42 tunnor.
D.  Obrukat åker till samma åhr, myket suag,      6 tunnor.
E.  Höö aff stor engen, till                                  150 lass.
F.  Hårdwalss höö aff  Långelötz engen,              50 lass.
G.  Hårdwalss höö aff lilla engen, till                    25 lass.

       Specialis explicatio.
1.   Denn nårre gården ähr frälse, 3 örssland, Isak Axilson.
     Utsäde deet ena åhret,                                   3 5/16 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret,                                3 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                          7/16 tunnor.
     Höö till detta aff engiarna wid byen,               16 lass.
H.  Hårdwalss höö aff skarpwreten, till                 3 lass.
I.   Höö aff en engess haga, till                              2 lass.
2.  Den andra gården ähr frälse, 3 örssland, welborne Class Flemmingss.
     Lijka medh den första i åker och engh.
K.  Höö aff skarpwreten, till                                 3 lass.
3.  Denn 3 gården ähr frälse, 10 örssland, Bro Andersonss.
     Utsäde det ena åhret, till                                 11 1/16 tunnor.
M.  En wret till samma åhr,                                   1/2 tunnor.
N.  Noch en wret till detta åhr,                             1/4 tunnor.
     Utsäde deet andra ahret2,                              10 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                            3/8 tunnor.
O.  En wret till samma åhr,                                    3/4 tunnor.
     Höö aff engiarna wid byen, till                         53 lass.
P.  Hårdwalss höö aff skarpwreten,                      10 lass.
Q.  Höö aff en engess haga, till                               2 lass.
4.  Denn fierde gården ähr frälse, 5 örsland, Jonas Bureus.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemmanet,         5 1/2 tunnor.
R.  En wret till samma åhr,                                      3/8 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till detta hemmanet,      5 tunnor.
S.  En wret till samma åhr,                                       5/8 tunnor.
     Obrukat aker3 till samma åhr,                             11/16 tunnor.
     Höö aff engiarna wid byen,                                 27 lass.
T.  Hårdwalss hö aff skarpwreten, till                       14 lass.


5.  Denn femte gården ähr frelse, 6 öressland, Hans Kyles.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemmanet,           6 5/8 tunnor.
     Utsäde deet andra ahret2 till samma hemman,      6 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhrwägh,                        7/8 tunnor.
     Höö aff byengiarna till detta hemman,                  32 lass.
U.  Hårdwalss höö aff skarpwreten, till                     22 lass.
6.  Denn siette gården ähr frälse, 15 örssland, Broo Andersons.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,              16 9/16 tunnor.
W.  En wret till samma åhr,                                       1/2 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                                       15 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhrwägh,                        2 1/8 tunnor.
X.  En wret till denna gården,                                    1/2 tunnor.
     Höö aff byengarna till samma hemman,                 81 lass.
Y.  Små starrhö aff skarpwreten,                               24 lass.
Z.  En wret till,                                                           1/2 tunnor.

             Memorial.
     Fru Britta på Årby haffuer miölquarn, och henness mölnare
     brukar dee wretar som ähre noterat med X, 6.
     Carl Carlson Gyllenhielm haffuer såge och miölquarn, och hanss mölnare brukar
     dee wretar som ahr4 noterat med  ×.
     Bro Andersons haffuer såge och miölquarn, och hanss mölnare brukar dee
     wretar som ähr noterat med 2.
     Jonas Bura haffuer en miölquarn, och hans mölnare brukar
     dee wretar som ähre noterat med S.
     Åke Hanson haffuer miölquarn, och hanss mölnare brukar
     dee wretar som ähre noterat med Å.
     Hans Kyles haffuer såge och miölquarn, och hanss mölnare brukar
     dee wretar som ähr noterat med ¤ .

     Bro Andersons miölquarn står i Class Flemmingz och Isak
         Axilsons quarn ställe, och ähr 4 åhr sedan hon
         bygdess upp.


_________________
1Fel för öffwer.
2Fel för åhret.
3Fel för åker.
4Fel för ähr.