UPPSALA:128(Rubrik:)
Raasbo soken.


          Generalis explicatio.

A.  Nyklebolet ähr et crono hemman,   4 öress.
B.  Utsäde det ena åhret,                                  11 3/4 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret till deetta hemman,  10 1/2 tunnor.
D.  Höö aff engiarna, till                                       8 lass.