UPPSALA:129-30      Generalis explicatio.

A.  Gåwesta ähr 2 hemman, 24 öress.
B.  Utsäde till heele byen det ena åhret,      22 tunnor.
C.  Obrukat åker till samma giärde,             9 1/2 tunnor.
D.  Det andra åhret i gierdet,                      17 tunnor.
E.  Obrukat åker i samma giärde,                 6 1/2 tunnor.
F.  Höö aff byengen, till                              24 lass.
G.  Höö aff wester engen,                            6 lass.


       Specialis explicatio.
1.  Denn nårre gården ähr frälse, 18 örssland, under Frötu-na.
     Usäde1 i nårre gierdet,                          16 1/2 tunna.
     Obrukat åker i samma giärde,                 7 1/8 tunna.
 
     I söder gierdet,                                     12 3/4 tunna.
     Obrukat åker i samma giärde,                4 7/8 tunna.
H.  Wret till,                                                   3/4 tunna.
     Hårdwalss engh, till                                 22 lass.
I.  Engess haga till,                                          4 lass.

2.  Den södergården ähr crono, 6 öressland, förlänt under
                              Sahlsta.
     Utsäde i nårre gierdet,                            5 1/2 tunna.
     Obrukat åker i samma giärde,                2 3/8 tunna.
     I söder gierdet,                                       4 1/4 tunna.
     Obrukat åker i samma giärde,                 1 5/8 tunna.
K.  Wret, till                                                  3/4 tunna.
     Hårdwalss engh till                                   8 lass.
L.  Engesshaga, till                                         1 lass.


(Karttext:)
Denn 17, 18 november.

Prestegårdens ägor.
9 1/2 tunna.
Shceki ägor.
Obrukad.
Hårdwald, 24 lass.
Preste-gårdenss ägor.
Träfflinge ägor.
Hårdwald, wester engen, 6 lass.
Lind.
Skogz bakar.
Lind.

Norr.
Söder.

L ähr lermylla.
S ähr sand och mojord som
ingen säd kan bära.
Skogh till wedh och gerssle.
Mulebete till nödtorfften.____________
1Fel för utsäde.