UPPSALA:131(Karttext:)
Norr.
Söder.

Prestegårdenss ägor.
Berga ägor.
Hårdwall, 30 lass.
28 tunner.
36 tunner.
Prestegårdenss ägor.
75 lass, små starr.
Gåffwesta ägor.
Westerberga ägor.

L ahr1 lermylla.
G ahr1 grund iord.


____________
1Fel för ähr.