UPPSALA:132          Notarum explicatio.

A.  Skechi ahr1 3 hemman, alle tillhopa 32 öresland, förlänte under Sahlsta.
B.  Utsäde det ena åhret till hele byen,             36 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret till hele byen,         28 tunnor.
D.  I wester gierdet, till samma åhr,                 18 tunnor.
E.  Höö aff stor engen,                                    75 lass.
F.  Höö aff lilla engen.

          Specialis.
1.  Den nåra gården ähr skatte,  10 2/3 öress.
     Utsäde det ena åhret,            12 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,         12 tunnor.
     Höö, till                                 35 lass.
     Humblegård till                      200 stänger.

2.  Den andra gården ahr1 skatte, 10 2/3 orss2, lijka
     med den första i åker och engh.
     Humbelgård till                      300 stänger.

3.  Den trdie3 gården ähr crono,  10 2/3 orss2, lijka
     med den första i aker4 och engh.

     Skogh till wed och giersle. Muhlebete till
     nödtorfften.


_____________
1Fel för ähr.
2Fel för öress.
3Fel för tredie.
4Fel för åker.