UPPSALA:133A.  Sämmesta ähr 2 hemman, 1 skatte
och 1 frälsse.
1. Ähr frälsse, 8 öresslandh under Lydinge, humblegård till 100 stänger.
2.  Ähr skatte, 18 2/3 öressland, förlänt under Sahlsta, till 200 stänger.

L ähr leermylla.
G ähr grundh iord.


(Karttext:)
20 las, småstar.
Lill engen.
Yrstad ägor.
Stor engen, star, 96 las, hårdh.
Beetess hage.
Lind.
Örby ägor.
Hussberget.
Gränss ägor.
Karby ägor.

Norr.
Söder.