UPPSALA:134(Rubrik:)
Rassbo soken, Sämmesta.


       Generalis explicatio.

A.  Semmestadh ähr 2 hemman, både tillhopa                26 2/3.
B.  Utsäde till heele byen, dett ena åhret i södergierdet,   27 tunnor.
C.  Utsäde i westergierdet, till samma åhr,                      16 1/2 tunnor.
D.  Utsäde deet andra åhret i östra gierdet till denne by   30 1/4 tunnor.
E.  Utsäde i deet lilla gerdet till samma åhrweg,                 6 tunnor.
F.  Höö aff stoor engen, halfparten hårdwall och halff-
     parten starr, widh pass                                                96 lass.
G.  Små starr, höö aff lilla engen,                                       20 lass.

          Specialis explicatio.

1.  Nårre gården ähr frelse,                                                8 örssland.
             Fru Sophias på Lydinge.
     Utsäde dett ena åhret till detta hemmanet,                    13 tunnor.
     Utsäde dett andra åhret till samma hemman,                10 13/16 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                             33 lass.
     Humblegård till                                                           100 stänger.

2.  Den andre gården äh1 skatte                                       18 2/3 örssland.
             Förläns under Sahlsta.
     Utsäde dett ena åhret till detta hemmanet,                    30 tunnor.
H.  En wret till samma åhr,                                                5/8 tunnor.
     Utsäde dett andra åhret till samma hemman,                 25 5/16 tunnor.
     Höö till detta hemmanet,                                              77 lass.
     Humblegård till                                                            200 stänger.


(Vänstra sidan, överstruken text:)


__________
1Fel för ähr.