UPPSALA:136



           Generalis explicatio.

A.  Wester Walby ähr 2 skattehemman, båda tillhopa       24 öressland.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret,                              32 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret till heele byen i nårra gierdet,   23 tunnor.
D.  I lilla gierdet till samma åhrwegh,                                  6 tunnor.
E.  Hårdwalss höö aff byengen, till                                    80 lass.

          Specialis explicatio.

1.  Den första ahr1 skatte, 12 örsland, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde det ena åhret till dett hemman,                           16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till sama hemman,                     14 1/2.
F.  En wret till samma åhr,                                                   1 1/2 tunnor.
     Hårdwalss höö till detta hemman,                                  40 lass.

2.  Den andra gården ahr1 skatte, 12 örss, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde det ena åhret till detta hemmanet,                        16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret till samma hemman,                    14 1/2 tunnor.
G.  En wret till samma åhr,                                                    1 1/2 tunnor.
     Hårdwalss höö till detta hemmanet,                                 40 lass.


___________
1Fel för ähr.