UPPSALA:137(Beskrivning:)
A.  Älebyen ähr 1/2 skattehemman, 4 öress.
B.  Utsäde det ena ähret,                9 3/4 tunner.
C.  Det andra åhret,                       7 1/2 tunna.
D.  Wret till samma åhr,                 2 1/4 tunna.
E.  Hårdwalss engh, till                   8 lass.
F.  Engesshaga, till                          3 lass.
     Humblegård, till                         100 stänger.

Skogh till weed och giersle. Mulebete till
    nödtorfften.

Lermylla öffuer alt.

Norr.
Söder.


(Karttext:)
Öreby ägor.
Hårdwald, 3 lass.
2 1/4 tunna.
9 3/4 tunner.
Skogzbakar.
8 lass, hårdwall.
Gränss ägor.

Den 8 december.