UPPSALA:139            Generalis explicatio.

A.  Åhsta ähr 5 hemman, 24 orssland1.
B.  Utsäde till heela byen det ena åhret,           46 tunor.
C.  Obrukat åker i samma gierdhe,                   6 1/2 tunna.
D.  Deet andra åhret i söder gierdet,                32 tunner.
E.  Obrukat åker till samma åhr i wretar,            5 1/2 tunna.
F.  Hö aff byengen, till små starr,                      60 lass.
G.  Hö aff siöengen, till hårdwald,                     66 lass.
H.  Hö aff lilla engen, till hårdwall,                     14 lass.

          Specialis explicatio.

     1.  Den nåre gården ähr frälse, 4 öressland, Bro Anderss.
     Utsäde i deet nårre gierdet,               7 5/8 tunna.
     Obrukat åker i ena gierd, ähr            1 1/16 tunna.

     Obrukat åker i wret, till samma,         7/8 tunna.
     Engh till,                                            23 lass.

     2.  Gården, lijka med den första i åker och engh, Broo Anderss

     3.  Den gården ähr skatte, 9 öressland, förlänt under Sahlsta.
     Utsäde i det nårre gierdet,                 17 1/4 tunna.
     Obrukat åker, till                                2 7/16 tunna.
     Utsäde deet andra åhret i södergierdet,  12 tunnor.
     Obrukat åker i wret till samma åhr,     2 1/16 tunna.
     Engh till,                                              53 lass.
    
     5.  Garden2 ähr frälse, 5 öressland, under Stöffla.
     Utsäde i nårre gierdet, det ena åhret,     5 3/4 tunna.
     Obrukat åker till samma åhr, till             13/16 tunna.
     Utsäde dett andra åhret i södra gierdet,  4 tunnor.
     Obrukat åker i wret till samma åhr,        11/16 tunor.
     Engh till                                                 18 lass.

     4. Gården ähr crono, 4 öressland, lijka med den
     första i åker och engh.

               Skog till wed och giersle.
               Mulebete till nödtorfften.


________________
1Fel för öressland.
2Fel för gården.