UPPSALA:140(Text till vänster:)
L är lermylla.
G är grund iord.
S ähr suagh iord.

Der H står kommer
Ströija till.

Norr.
Söder.

Den 9, 10 november.


(Överstruken beskrivning till höger:)


(Karttext:)
4 tunner.
Westersta eng.
Memorkz engen, hårdwald, 40 lass.
Kråkegierdet, 22 tunner.
Ströija ägor.
Nybla ägor.
Ågierdet.
Skogh till wed och giersle, mule-bete till nödtorfft.
34 lass, Ossby engen, måsebotten.
Lilla gierdet.
Ströija ägor.