UPPSALA:141(Överst på sidan:)
Jun.  Jungfru.


                  Notarum explicatio.

A.  Kräby ähr 3 hemman, 1 skatte och 2 frälse, alle tillhopa 24 orsland1.
B.  Utsäde till heele byen i Ågeerdet,                      18 tunnor.
C.  Utsäde i lilla giärdet till samma åhr,                    7 1/2 tunnor.
D.  Utsäde deet andra ahret2 i Kråkegiärdet,           22 tunnor.
E.  Obrukat åker i samma giärdet,                             4 tunnor.
F.  Hårdwalss höö aff Memorkz engen,                    40 lass.
G.  Höö aff byengen,                                               34 lass.
H.  En obrukat åkerfiell i Kråkegierdet, ligger till Ströija.
          Till denne by ahr3 skogh och mulebete till
                    nödtorfften.

              Specialis explicatio.

1.  Norregården ähr skatte, 9 orsland1, förlänt under
             Sahlsta.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,               9 9/16 tunnor.
     Utsäde till samma hemman deet andra åhret,          8 1/4 tunnor.
     Obrukat åker i samma gierde till samma åhr,          1 1/2 tunnor.
I.   En uthiordz fiell till detta hemmanet i samma gierdet,  1/2 tunnor.
     Höö aff båda engiarna tillhopa,                               28 lass.
                                         Gabriel Gustaffsonss.
2.  Millan gården ähr frälse, lijka med den första i
     oretal4 och ägor.
K.  En uthiordz fiell i Kråkegierdet till detta hemmanet,  1/2 tunnor.
3.  Södergården ähr frelse, 6 orsslandh1.
     Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,                6 3/8 tunnor.
     Utsäde till samma hemman deet andra åhret,            5 1/2 tunnor.
     Obrukat åker i samma gierde till sama åhr,               1 tunnor.
     Höö aff både engiarna tillhopa,                                18 lass.______________
1Fel för öresland.
2Fel för åhret.
3Fel för ähr.
4Fel för öretal.