UPPSALA:142(Karttext:)
Håffss aghor1.
7 1/2 tunna.
Nårre gierdet.
Hoffss ägor.
8 1/4 tunna.
Öster gierdet.
Westra gierdet, 17 3/4 tunner.
9 tunner, lermylla offuer2 alt, sodergierdet3.
Håffz ägor.
Öster Walby ägor.
Kalffue teppa.
36 lass, starputa, små starr.
Hårdwald, 50 lass, Kråkengen.
Hårdwal.
Måsebotten.
Betess hage.
Stroija4 agor1.
Kommer största skattehemmanet i Westersta till.
Kommer hela Westersta by till, 6 lass.
Ströija agor1.


(Text nere till vänster:)
Öster Berga ähr 2 1/2 hemman, 1/2 crone
och 2 frälsse, under Lydinge.
1 ähr 1/2 crone, 4 örssland, förlänt under Sahlsta.
2 och 3 frälsse, 6 öressland, huartera under Lydinge.

Denn 7, 8 november._______________
1Fel för ägor.
2Fel för öffuer.
3Fel för södergierdet.
4Fel för Ströija.