UPPSALA:143(Vänstra sidan, överstruken text:)


(Rubrik:)
Rassbo soken, Berga.


        Notarum explicatio.

A.  Öster Berga ähr 3 hemman, alla tillhopa                       16 örsland.
B.  Utsäde dett ena åhret i westergierdet, till heele byen,    12 3/4 tunnor.
C.  Utsäde i lilla gierdet till samma åhr,                                7 1/2 tunnor.
D.  Utsäde dett andra åhret till denna  by i östra gierdet,      8 1/4 tunnor.
E.  Utsäde i sodergierdet1 till samma åhr,                            9 tunnor.
F.  Höö aff Kråkengen, halffparten hårdwall, halffparten mose-
            botten, widh pass                                                   50 lass.
G.  Starrhö aff starputan, widh pass                                    36 lass.
H.  Twå engessfiellar till Westerstadh, specificerat folio 402.
I.   En engessfiell som lyder till största skattehemmanet i
     Westerstadh, specificerat folio 402.
K.  En engessfiell till Rasbo Prestegårdh, specificerat
              folio 332.

          Specialis explicatio.

1.   Nårre gården ähr crono, 4 öressland, förlänt under
                               Sahlsta.
     Utsäde till detta hemmanet det ena åhret,                 5 1/16 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet dett andra åhret,             4 5/16 tunnor.
L.  En wret till samma åhr,                                              3/8 tunnor.
     Höö, halffparten starr, halffparten hårdwall,              21 lass.
2.  Millan gården ähr frelse, 6 orssland3, under fru Sophia på
                              Lydingen.
     Utsäde till detta hemmanet deet ena åhret,               7 9/16 tunnor.
     Utsäde till detta hemmanet det andra åhret,              6 7/16 tunnor.
M.  Enn wret till samma åhr,                                            3/8 tunnor.
    Höö, halfparten starr och halffparten hårdwall,            31 lass.
3.  Södergården ähr frelse, 6 örslan3, förlänt under fru Sophia
                              på Lydinge, lijka medh millan-
                             gården i åker och engh.
N.  En wret till samma hemman,                                      3/8 tunnor.

     Till denne by ähr skog och mulebete myket
          lijtet.


Öster Berga
1641
M. Christersson.


______________
1Fel för södergierdet.
2Antecknat med blyerts.
3Fel för öressland.