UPPSALA:144


(Karttext:)
20 lass.
Nycklebols ägor.
6 lass.
1 5/8 tunnor.
Kalfwhaghe.
Söder - Norr.
8 1/2 tunna.
9 tunner.
18 tunner, westra gierdet.
17 tunner.
16 lass.
< >. Ähr grundjord.
< >. Ähr lermylla.
13 tunner.
Westersta ägor.
57 lass.
Kalffe teppa.
Beteshage.
2 lass.
Leijesta ägor.
30 lass.
Skekess ägor.
Klåkaregår-den.
Gåffwesta ägor.