UPPSALA:145


<  >aasbo Prestegård.
< > de deet ena åhret i söder gierdet,         18 tunnor.
< > nårra gierdet till samma åhr,                 17 tunnor.
< >en wret till samma åhr, brukat och obrukat åker, 2 tunor.
< > utsäde det andra åhret i wester gierdet, 18 tunnor.
< >lla gierdet till samma åhr,                        13 tunnor.
< > Höö aff storengen till,                            57 lass.
< > Höö aff söderengen,                             30 llassss1.
< > Höö af Nykelengen,                             20 lass, affritat och noterat G folio  .
< > hestehaga till Prestegården hwilken duger
         till åker, affritat och noterat H folio 322.
< > En engessfiell till                                    2 lass.
< > En engessfiell till denna gård på Kråkengen, affritat och noterat K folio,  2 lass.
(Överstruken rad:)
< > En engessfiell i Eliars byen i Kils socken, affritat och noterat med G folio,  6 lass.
< > engessfiell  till denna gård i Skalleberget i Kilss sochn, affritat och noterat folio, < >
< >blegård till,                                           400 stenger.
< > Klåkaregården.
< > åkerfiell till Klåkaregården huilken ahr3 affritat och noterat med NB f< >352,< >
< > engesfiell till samma gård huilken ähr affritat och noterad med Z folio 352, 4 lass.
< >d byen ähr it cronohemman,  6 öressland.

< >säde det ena åhret,                             9 tunnor.
< >säde det andra åhret,                          8 1/2 tunnor.
< > wret till samma åhr,                          1 5/8 tunnor.
< > aff lilla engen,                                    6 lass.
< > eng till Raasbo Prestegård, specificerat folio 332.
(Överstruken rad:)
< > hestehage till Raasbo Prestegård, tienlig till åker, specificerat folio 332.


_________________
1Fel för lass.
2Skrivit med blyerts.
3Fel för ähr.