UPPSALA:153


Skogh och mulebete till nödtorfften.
L   ähr lermylla.
G   ähr grund jord.
M   ähr moiord.


(Karttext:)
Moiord.
Lind.
Söder - Norr.
26 1/2 tunna.
27 1/2 tunna.
Lind.
Lind.
64 lass, hårdwall.
Skekes ägor.
5 3/4 tunner.
54 tunner.
Walby ägor.
100 lass, små starr.
Hammarby ägor.
Skechis ägor.