UPPSALA:154(Beskrivning:)
H.  Wester Berga ähr 4 hemman, alle tillhopa 48 örssland.
B.  Utsäde det ena åhret till hele byen,            54 tunnor.
C.  Utsäde det andra åhret till hele byen,        27 1/2 tunnor.
D.  I det andra gierdet till samma åhr,             26 1/2 tunnor.
E.  Obrukat åker till samma åhr,                       5 tunnor.
F.  Höö aff stor engen, till                               100 lass.
G.  Hö aff by engen, till                                    64 lass.

         Specialis explicatio.

1.   Den första gården ähr skatte,                  14 örssland.
     Utsäde det ena åhret, till                          15 < > tunnor.
H.  En wret till samma åhr                              <  > tunnor.
     Utsäde det andra ahret1, till samma gård,  15 3/4 tunnor.
     Obrukat aker2 till samma åhr, till                1 7/16 tunnor.
     Höö aff byengarna, till                               48 lass.
     Humblegård, till                                        100.
2.  Den andra gården ähr skatte,                     13 1/2 orssland3.
     Utsäde deet ena åhret till denna gård,        15 3/16 tunnor.
     Utsäde det andra åhret,                             15 3/16 tunnor.
     Obrukat åker till samma åhr,                       1 3/8 tunnor.
     Höö aff byengarna, till                                46 lass.
     Humblegård, till                                         150.
3.  Denn tredie gården ähr skatte,                   14 1/2 oressland3.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,    16 15/16 tunnor.
     Utsäde det andra ahret1 till samma gård,    16 5/16 tunnor.
     Obrukat åker till,                                         1 1/2 tunnor.
     Höö af byengarna, till                                  50 lass.
     Humblegård, till                                          100.
4.  Denn fierde gården ähr frälse, 6 örsland, welborne Clas Flemmingh.
     Utsäde deet ena åhret till detta hemman,        6 3/4 tunnor.
     Utsäde deet andra åhret till samma hemman,  6 3/4 tunnor.
     Obrukat åker till samma gård,                         5/8 tunnor.
     Höö aff byengarna, till                                   20 lass.


__________________
1Fel för åhret.
2Fel för åker.
3Fel för öressland.