UPPSALA:155-6(Karttext:)
Kommer hele byen till huar effter sitt öretal.

1 och 2, lika myket huar.

Norr.
Söder.

Desse engiar ligga för
fäfot och ingen minss när
thee haffua warit stängda.
Eij heller något dugze till
at stängia.