UPPSALA:157(Text övre vänstra hörnet:)
Norr.
Söder.

L ähr lermylla.
M ähr mojord.
G ähr grundh iord.

Ifrån denn 25 november till
den 2 december.


(Karttext:)
Sämmesta ägor.
Gränss ägor.
Kyrkegier-det.
Obrukat.
Staffz gierdet.
24 tunner.
30 lass, hårdwald.
Lindh.
Stångebergz gierdet.
Lind.
Stymninge ägor.
Hårdwald, 41 lass.