UPPSALA:158(Beskrivning, vänstra sidan:)
A.  Karby ähr 7 hemman, 2 crono, 4 frelse, 1 accedemia, alle tilhopa 64 ors1.
B.  Utsäde till hele byen det ena åhret aff Stångebergz gierdet, både
     med brukat och obrukat åker,                                                      64 tunnor.
C.  Utsäde till heele byen det andra åhret i Kyrkegierdet, både med brukat
     och obrukat åker,                                                                     37 tunnor.
D.  Utsäde i Staffz gierdet till samma åhr, både med brukat och obrukat åker, 24.
E.  I lilla gierdet till samma åhr,                                                        10 tunnor.
F.  Obrukat åker i samma gierdet,                                                    6 tunnor.
G.  Höö aff linder,                                                                            6 lass.
H.  Hårdwalss höö aff byengen,                                                       30 lass.
I.  Hårdwalss höö aff söder engen med pass,                                   41 lass.
K.  Hårdwals höö aff Nyengen, myket skogig,                                   8 lass.

1.  Den nårre gården ähr crono, 8 oressland1, haffuer tillförende
     warit skatte och legat öde i 16 åhr, och der igenom kommit
     under cronan,
                                 och ligger ännu öde.
     Utsäde det ena åhret aff Stångebergz gierdet,                          8 tunner.
     Det andra åhret aff 3 gierden,                                                8 7/8 tunna.
     Obrukat åker till samma åhr,                                                   3/4 tunna.
     Hårdwalss engh, till                                                                10 lass.

2.  Den gården ähr och crono, 8 öressland och haffwer warit skatte
     åch ligger nu öde, och ähr lika med den norre gården både mäd husen och
     i åker och engh.

3.  Den 3 gården ähr frälse, 15 oress1, under Skälby, fru Britta Stålhanske.
     Utsäde det ena åhret aff Stångebergss gierdet,                    15 tunner.
     Det andra åhret aff dee 3 gierdena,                                      6 5/8 tunna.
     Obrukat åker till samma,                                                     1 3/8 tuna.
     Hårdwalss engh, till                                                             20 lass.

4.  Den 4 gården ähr frälse, 6 öress och kommer en öffuerste till under Småland
     folket och ligger öde, och haffuer legat öde lenge och ähr der inga hu<ss>.
     Utsäde det ena åhret aff Stångebergz gierdet,                      6 tunner.
     Det andra åhret aff dee 3 gierdena,                                    6 5/8 tunna.
     Obrukat åker till samma åhr,                                               9/16 tunna.
     Hårdwalss engh, till                                                             8 lass.

5.  Denn gården ähr accedemia, 10 oressland1. Humblegård till 100 stänger.
     Utsäde det ena åhret aff Stångebergz gierdet,                      10 tunner.
     Deet andra åhret aff dee 3 gierdena,                                   11 1/16 tunna.
     Obrukat åker till samma åhr,                                                 15/16 tunna.
     Hårdwalss engh, till                                                             13 lass.


6.  Den gården ähr frällse, 10 1/2 oress1, fru Britta Stålhanskes på Skälby.
     Utsäde det ena åhret aff Stångebergz gierdet,                     10 1/2 tunna.
     Det andra åhret aff dee 3 gierdena,                                    11 7/16 tunna.
     Obrukat åker till samma åhr,                                               1 tunna.
     Hårdwalss engh, till                                                            15 lass.

7.  Den gården ähr frälse, 6 1/2 öress, fru Britta Stålhanskess.
     Utsäde det ena åhret aff Stångebergz gierdet,                      6 1/2 tunna.
     Det andra åhret aff dee 3 gierdena,                                     7 3/16 tunna.
     Obrukat åker till samma åhr,                                                 5/8 tunna.
     Hårdwalss engh, till                                                              9 lass.

              Till denne by ähr skog till weed och
              giersel. Mulebeete till nödtorfften.

                            4.

          Andra arket inne uthi.


    Raasboo sochen.


_____________
1Fel för öresland.