UPPSALA:159(Karttext:)
Yresta ägor.
1 1/2 tuna.
Land haffuer iord.
90 lass.
Kalfue teppa.
Kalffue tepa.
Tompta ägår.
Land haffuer iord.
40 lass.
Öreby ägor.
Yresta ägor.
51 tunner.
Landh haffuer iord.
Westerberga ägor.
Yresta ägor.

L ähr lermylla.
G ahr1 grun iord.

Norr.
Söder.______________
1Fel för ähr.